Zonnepanelen van ons allemaal?!

banner_zonnepanelen

 

Eind 2020 werden zonnepanelen geplaatst op de gemeentelijke basisscholen van Broechem en Oelegem, en op de bibliotheek van Ranst. Dit gebeurde in samenwerking met burgercoöperatie Zonnewind.

Gemeente Ranst stelde de daken ter beschikking en Zonnewind installeerde er de zonnepanelen. Een win-win-win: de gemeente wekt groene energie op en gebruikt die lokaal, en inwoners hebben de kans om mee te investeren in groene energie. De grootste winst is er voor het klimaat: de verwachte jaaropbrengst bedraagt 47.700 kWh en 12,4 ton CO2-reductie.

Doe je ook mee?

Meedoen aan dit project kan door coöperant te worden van Zonnewind. Zo kan je zélf  bijdragen aan een groter aandeel duurzame energie in België. De opbrengsten van de projecten gaan naar de coöperatie, en komen zo terug bij de lokale gemeenschap.

banner_zonnepanelen

 

Wat is een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie is een groep lokale bewoners die samen hun dorp of stad willen verduurzamen. Ze hebben de wens om zelf te bepalen waar hun energie vandaan komt en zetten daarom projecten op om duurzame energie te produceren. Ze slaan daarvoor de handen ineen met buurtgenoten en starten een energiecoöperatie. 

Een coöperatie bestaat uit leden en een bestuur. De leden beslissen over de plannen van de coöperatie in een Algemene Ledenvergadering. Over nieuwe projecten, maar ook over de begroting en activiteiten van de coöperatie.

Wat doen energiecoöperaties precies?

De meeste wekken zonne-energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van een school. Sommige coöperaties realiseren een eigen windmolen voor de wijk. Andere richten zich op energie uit biomassa of warmte. Ook werken veel initiatieven aan energie besparen met de buurt, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatiemateriaal, en elektrische deelauto’s. De koplopers zoeken zelfs duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas in de wijk. Ze maken samen met wijkbewoners en gemeente plannen over hoe hun wijk zonder aardgas kan.

De energiecoöperaties zijn echte voorlopers en een belangrijke schakel in de energietransitie. De enthousiaste mensen (vaak vrijwilligers) achter deze initiatieven nemen het heft in eigen handen om België te verduurzamen.

Meer info

Nuttige links
  • Zonnewind: website van energiecoöperatie Zonnewind
  • Energiesparen.be: info van de Vlaamse overheid over energiecoöperaties

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina