Zonnepanelen van ons allemaal?!

Eind 2020 lieten we zonnepanelen plaatsen op de gemeentelijke basisscholen van Broechem en Oelegem, en op de bibliotheek van Ranst. Dit gebeurde in samenwerking met burgercoöperatie Zonnewind.

Gemeente Ranst stelde de daken ter beschikking en Zonnewind installeerde er de zonnepanelen. Een win-win-win: de gemeente wekt groene energie op en gebruikt die lokaal, en inwoners hebben de kans om mee te investeren in groene energie. De grootste winst is er voor het klimaat: de verwachte jaaropbrengst bedraagt 47.700 kWh en 12,4 ton CO2-reductie.

Doe je ook mee?

Meedoen aan dit project kan door coöperant te worden van Zonnewind. Zo kan je zélf  bijdragen aan een groter aandeel duurzame energie in België. De opbrengsten van de projecten gaan naar de coöperatie, en komen zo terug bij de lokale gemeenschap.

Wat is een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie is een groep lokale bewoners die samen hun dorp of stad willen verduurzamen. Ze willen zelf bepalen waar hun energie vandaan komt en zetten daarom projecten op om duurzame energie te produceren. Ze slaan daarvoor de handen ineen met buurtgenoten en starten een energiecoöperatie. 

Een coöperatie bestaat uit leden en een bestuur. De leden beslissen over de plannen van de coöperatie in een Algemene Ledenvergadering. Over nieuwe projecten, maar ook over de begroting en activiteiten van de coöperatie.

Wat doen energiecoöperaties precies?

De meeste wekken zonne-energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van een school. Sommige coöperaties realiseren een eigen windmolen voor de wijk. Andere richten zich op energie uit biomassa of warmte. Ook werken veel initiatieven aan energie besparen met de buurt, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatiemateriaal, en elektrische deelauto’s. De koplopers zoeken zelfs duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas in de wijk. Ze maken samen met wijkbewoners en gemeente plannen over hoe hun wijk zonder aardgas kan.

De energiecoöperaties zijn echte voorlopers en een belangrijke schakel in de energietransitie. De enthousiaste mensen (vaak vrijwilligers) achter deze initiatieven nemen het heft in eigen handen om België te verduurzamen.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top