Zone 30 - samen voor een veilig Ranst

De zone 30 werd gevoelig uitgebreid in elke deelgemeente van Ranst en is nu van kracht in elke dorpskern. Deze ingreep is gebaseerd op het 'Afwegingskader voor het invoeren van 30 km/u op gewest- en gemeentewegen binnen de bebouwde kom', opgesteld door Vlaanderen. Meer info over dit afwegingskader vind je hier.

Het principe is eenvoudig: "Alle straten binnen de bebouwde kom, waar geen fietspad en/of voetpad aanwezig is, komen in aanmerking om in de zone 30 opgenomen te worden." Dit geldt ook voor straten met druk verkeer en schoolomgevingen.

Mengen waar het kan, scheiden waar het moet

In de bebouwde kom, waar verschillende vormen van vervoer gemengd worden, is 30 km/u aangewezen. Voor straten met verhoogd aangelegde fietspaden geldt een standaardsnelheid van 50 km/u.

In de straten binnen de bebouwde kom zien we vaak een mix van weggebruikers: scholieren, winkelende mensen, leveranciers, voetgangers en fietsers. Door trager te rijden krijg je een beter overzicht van het verkeer om je heen en kan je beter anticiperen op verschillende verkeersbewegingen.

Kleinere remafstanden en grotere overlevingskansen

Het is evident dat je bij een snelheid van 30 km/u veel sneller kunt stoppen dan bij 50 km/u. Bovendien is de impact van een aanrijding bij lagere snelheden aanzienlijk kleiner. Bij een aanrijding met 50 km/u heeft een voetganger ongeveer 3 keer meer kans op zware verwondingen en 6 keer meer kans om te overlijden dan bij 30 km/u. Hier lees je meer over het nut van een zone 30.

Hoewel 30 km/u soms langzaam lijkt, draagt trager rijden wel degelijk bij aan veiliger verkeer en een aangenamere leefomgeving.

Sensibiliseren en handhaven

Zone 30 wordt aangegeven met verkeersborden, wegversmallingen en herhalingsmarkeringen op het wegdek. De gemeente biedt ook stickers aan die op afvalcontainers kunnen worden geplaatst om weggebruikers te herinneren aan de snelheidsbeperking. Extra banners benadrukken de zone 30 en politiecontroles zorgen voor handhaving van de snelheidsbeperking.

Samen voor een veiliger en aangenamere leefomgeving

Met deze maatregelen zetten we weer een stap naar veiliger verkeer, maar ook een prettige leefomgeving, voor alle inwoners van Ranst. Wij roepen iedereen op de snelheidsbeperkingen in de zone 30 te respecteren.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top