Politieraad zone ZARA

In politiezones met meerdere gemeentes, zoals ZARA, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De burgemeesters van Ranst en Zandhoven zijn van rechtswege lid van de politieraad. De burgemeester van Ranst treedt op als voorzitter.

Verder bestaat de politieraad uit 10 gemeenteraadsleden uit Ranst en 7 gemeenteraadsleden uit Zandhoven.
De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de secretaris.

De politieraad vergadert zo vaak als nodig, met een minimum van 4 maal per jaar.
De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen, zoals aankopen, begroting...
Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag... worden behandeld in de geheime zitting.

Je bent van harte welkom om een politieraad bij te wonen.

Naar top