Woonproject Weidestraat

Om het aantal – broodnodige - sociale woningen in Vlaanderen op te krikken, legde de overheid in 2009 aan elke gemeente op om een evenredig aantal sociale woningen te voorzien.

Ranst moest om die reden 175 nieuwe sociale huurwoningen bouwen tegen 2025.

Door de aanwezigheid van het asielcentrum in Broechem werd een bijkomende vermindering toegestaan tot 151 woningen.

De afgelopen jaren kwamen er al sociale woonprojecten bij in Emblem (Dorpstraat 14 huurwoningen), Ranst (Speltlaan 25 huurwoningen, Bijlstraat 10 huurwoningen) en Oelegem (Schuurblok 22 huurwoningen).

Maar er moeten dus nog steeds 80 sociale huurwoningen worden gebouwd in onze gemeente. De deadline komt heel dichtbij.

Het gemeentebestuur krijgt van eigenaar Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen de mogelijkheid een heel aantal van die woningen in te richten binnen het woonuitbreidingsgebied ‘Weidestraat’.

Overeenkomstig de gemeentelijke bouwvisie (blz. 7) is deze locatie potentieel ontwikkelbaar. Het gebied heeft volgens de woonbehoeftestudie immers een lage openruimtewaardering. Zowel de knooppuntwaarde als het voorzieningenniveau zijn hier goed.

Er moet wel worden voldaan aan volgende randvoorwaarden:

  • Maximale woningdichtheid van 25 woningen/ha, wat overeenkomt met een maximum van 200 woningen – er werd echter gesteld door het bestuur dat het absolute maximum 140 nieuwe woningen is (combinatie huur- en koopwoningen).
  • Maximale inname van het terrein door bebouwing en/of verharding van 50%.
  • Maximaal aantal bouwlagen: gelijkvloers, eerste verdieping, tweede verdieping.
  • Creëren van een meerwaarde voor de buurt door het voorzien van openbaar groen.
  • Niet bouwen binnen de zones die aangeduid zijn als biologisch waardevol op de Biologische Waarderingskaart.
  • Niet bouwen binnen de zones die aangeduid zijn als watergevoelig volgens de watertoetskaarten.

Studiebureau Omgeving deed op vraag van de Huisvestingsmaatschappij een ontwerpend onderzoek en stelde dit op 10 januari 2024 voor aan het publiek. Je vindt de getoonde presentatie hieronder.

Mensen die wachten op een sociale huurwoning of een betaalbare koopwoning, moeten nog wel even geduld hebben.

Eerst moet er nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt, waarin de randvoorwaarden wettelijk worden vastgelegd en onderzocht wordt wat de mogelijke effecten zijn op de mens, de natuur en de omgeving. Deze procedure neemt zo’n 3 jaar in beslag, waarbij ook verschillende inspraakmomenten zijn voorzien.

Pas na de goedkeuring van het RUP kunnen de eigenlijke bouwplannen worden opgemaakt. De vergunningsprocedure wordt nog eens op 2 jaar geraamd. Waarschijnlijk zal de uitvoering in fasen gebeuren.

Je kan het verloop van deze procedures op deze pagina volgen.

Bij vragen kan je steeds terecht bij de dienst Omgeving via omgeving@ranst.be

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top