Woonbehoeftestudie

Gemeente Ranst wil met de woonbehoeftestudie nagaan in welke mate het woonaanbod moet uitgebreid worden. De studie maakt een kwantitatieve afweging tussen de (toekomstige) woonbehoefte en het te verwachten aanbod voor de periode 2019 - 2035.

Binnen de woonbehoeftestudie zal ook speciale aandacht uitgaan naar:

  • het onderzoeken van ruimtelijke ingrepen om het bindend sociaal objectief te behalen;
  • het uitwerken van strategie├źn voor de vernieuwing van de dorpskern in de verschillende deelgemeenten;
  • een evaluatie van de woonuitbreidingsgebieden die al dan niet in aanmerking komen om te worden aangesneden;
  • een suggestie voor beleidsmaatregelen.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top