De wolf

Inhoud

Wolven zijn opportunisten die gaan voor maximale prooi met minimale inspanning en minimaal risico. Ze voeden zich in eerste instantie met wild, zoals reeën, everzwijnen, hazen, konijnen en bevers - en waar die voorkomen - ook met damherten en edelherten.

Hoewel wolven een voorkeur voor wilde hoefdieren hebben, eten ze soms ook kleinvee.

Welk (klein)vee vangt de wolf?

Het zijn vooral slecht beschermde dieren die door wolven gepakt worden. Bescherm daarom je schapen, geiten, pony's, vaarzen en zieke of gekwetste runderen en paarden. Het is belangrijk veulens en kalveren niet te isoleren van de moederdieren. Als ze deel uitmaken van een hele kudde met meerdere volwassen dieren, wordt het voor de wolf gevaarlijker.

Moet ik mijn vee ophokken?

Zwervende wolven, die grote afstanden afleggen op zoek naar een leefgebied, lopen voortdurend door streken die ze niet kennen. Zij vallen vaker de schapen en geiten aan die ze in het landschap tegenkomen. Ophokken is vooral geschikt als tijdelijk maatregel in gebieden die heel occasioneel te maken krijgen met een zwervende wolf. 

Een combinatie van maatregelen biedt de best bescherming in gebieden waar gevestigde wolven leven. Zij kennen hun eigen afgebakend territorium heel goed en kiezen in principe altijd voor wild, tenzij ze binnen hun leefgebied slecht beschermde dieren kunnen pakken.

Procedure

Hoe kan ik mijn vee beschermen?

Er zijn verschillende maatregelen om vee tegen wolven te beschermen. Belangrijk is het besef dat een middelhoog hekwerk, een beek of de nabijheid van een woning voor een wolf geen enkele belemmering vormt. Om vee te beschermen is meer nodig.

Vee kan ‘s nachts op stal gezet worden. Dit is zeer efficiënt, omdat wolven voornamelijk 's nachts en in de schemering jagen.

Een goed alternatief is het plaatsen van een schrikdraadraster. De onderste draad moet wel voldoende dicht bij de grond zitten, zodat wolven er niet onderdoor kunnen kruipen.

Wolfwerende omheiningen

Voor een gedetailleerde uiteenzetting over schrikdraadoplossingen en wolfwerende omheiningen verwijzen we naar www.wolffencing.be. Het Wolf Fencing TeamHulp biedt hulp aan. Dit vrijwilligersnetwerk ondersteunt veehouders met raad en daad in de omschakeling die gepaard gaat met de terugkeer van de wolf.

Samenleven met de wolf is mogelijk en de middelen zijn voorhanden. Aarzel niet en contacteer het Wolf Fencing Team voor meer informatie.

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top