Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak voor registratie Maak een afspraak voor ontbinding

Attest wettelijk samenwonen aanvragen

Inhoud

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Twee personen kunnen in Belgiƫ wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden, zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
 • niet gehuwd bent;
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Je legt samen met jouw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring;
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen;
 • gemeenschappelijke woonplaats;
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt;
 • de verwijzing naar het eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris opgesteld is.

De wettelijke samenwoning kan worden beƫindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de partners;
 • eenzijdig door een van de partners via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente. De partij die de wettelijke samenwoning eenzijdig verbreekt, moet de verbreking op eigen kosten laten betekenen aan de andere partij door een gerechtsdeurwaarder. Zolang de betekening niet is uitgevoerd, blijft de wettelijke samenwoning gelden. Meer info kan je verkrijgen bij de dienst burgerzaken.
 • door het huwelijk;
 • door het overlijden van een van de partners.

Bewijsstukken

 • de identiteitskaarten van beide partners of huisgenoten.

Ben je ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand je burgerlijke staat controleren in het Rijksregister.

Als je niet ingeschreven bent of je burgerlijke staat is niet gekend, dan moet je zelf je burgerlijke staat bewijzen aan de hand van een van volgende documenten (maximum 6 maanden oud):

 • een attest van ongehuwde staat;
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent;
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top