Wegen- en infrastructuurwerken

Wegenwerken zijn vaak heel ingrijpend, zowel voor bewoners als handelaars. Een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, kunnen heel wat leed voorkomen.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op

Via de overzichtskaart kan je klikken op 'Wegeniswerken, nutswerken en evenementen' om zo te bekijken welke hinder er gepland is.

Hieronder vind je een overzicht van de geplande wegenwerken of werken die bezig zijn.

De opgegeven data zijn steeds onder voorbehoud van onvoorziene of weersomstandigheden.

Deel deze pagina