Water-Link OV

De gemeente Ranst is lid van de opdrachthoudende vereniging 'Water-Link'.  

De vereniging heeft tot doel het integraal waterbeheer in de meest ruime betekenis van het woord, en omvat onder meer de watervoorziening, de watersanering, en het beheer van watergebonden producten en diensten. Daarbij is de term water te begrijpen in zijn meest ruime betekenis.

Onder watersanering wordt begrepen, in de ruimste zin, het bestuderen, ontwerpen, financieren, realiseren, herstellen, beheren en exploiteren van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard inzake afvalwater en hemelwater, inclusief waterzuiveringsinstallaties en individuele behandelingsinstallaties, die moeten dienen voor de opvang, het transport, het beheer of de zuivering en verwijdering of hergebruik van afvalwater en hemelwater. In het raam hiervan verzorgt de vereniging de gemeentelijke saneringsplicht van de aan deze activiteit deelnemende gemeenten in overeenstemming met het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Bijkomende informatie: https://www.water-link.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina