Wat is het netwerk en hoe werkt het?

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op lokale netwerken voor personen in armoede. Deze netwerken werken zoveel mogelijk drempels weg die personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk en sport tegenhouden om deel te nemen aan het aanbod. In het verhaal rond armoede en vrije tijd is het belangrijk dat alle lokale actoren betrokken worden.

Vanuit een gedragen visie dienden alle partners van het netwerk in Ranst samen een afsprakennota in bij de Vlaamse overheid. Deze partners zijn de afdelingen Vrije Tijd en Zorg en Welzijn (OCMW) van de gemeente Ranst, Wereld-Delen vzw en ervaringsdeskundigen. In deze afsprakennota staat voor welke doelstellingen en acties het netwerk zich engageert. In Ranst zet het ‘Netwerk vrije tijd voor iedereen in Ranst!’ zich in om deelname aan vrije tijd voor meer mensen in een kwetsbare situatie mogelijk te maken. Vrije tijd is immers een basisrecht voor iedereen! We bekijken dit zo breed mogelijk en denken daarbij niet enkel aan financiële drempels. Vaak zijn er ook andere drempels die de stap naar vrije tijd moeilijk maken. Denk maar aan mobiliteitsproblemen, geen toegang tot internet of computer, laaggeletterdheid, geen sociaal netwerk hebben, taalbarrière… We richten ons in dit netwerk tot mensen in armoede, maar ook tot andere kansengroepen.

Het is de bedoeling om onze Ranstse vrijetijdsverenigingen, -organisaties en -partners samen te brengen en in gesprek te laten gaan over dit thema. Zo brengen ze elkaar op inspirerende, stimulerende ideeën en acties die de drempel naar hun werking verlaagt. Het netwerk werkt als bruggenbouwer om vrije tijd voor iedereen in Ranst mogelijk te maken.

Om dit te realiseren, zet de gemeente een bedrag in dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid. Het bedrag waarop elke gemeente recht heeft, wordt bepaald op basis van het aantal inwoners en de armoedecijfers. De gemeente Ranst ontvangt van de Vlaamse overheid jaarlijks € 2331,20 subsidie.

Openingsuren & contact

Netwerk Vrije Tijd voor iedereen in Ranst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst
Tel. tel.
03 470 68 33
e-mail
vrijetijdsnetwerk@ranst.be

Deel deze pagina