Wat is de raad voor maatschappelijk welzijn?

Net als de gemeenteraad bij het gemeentebestuur, staat de raad voor maatschappelijk welzijn in voor het algemeen bestuur van het OCMW. De samenstelling is identiek aan de samenstelling van de gemeenteraad.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert minstens 10 maal per jaar, aansluitend aan de gemeenteraad in de polyvalente zaal van het GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43 in Ranst. Tijdens de maanden juli en augustus is er geen gemeenteraad.

De vergadering is openbaar en iedereen is welkom.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Naar top