Netwerk Vrije tijd, wat en hoe?

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op lokale netwerken voor personen in armoede en andere kansengroepen. Vanuit een gedragen visie dienden alle partners van het netwerk in Ranst samen een afsprakennota in bij de Vlaamse overheid.

Partners

Deze partners zijn

  • Gemeente Ranst: afdeling vrije tijd en afdeling zorg en welzijn (OCMW)
  • Wereld-Delen: lokale welzijnsschakel met Rap op Stapkantoor ‘De Kers’ en ontmoetingsgroep ‘De Knoesels’
  • In dit netwerk werken ook ervaringsdeskundigen mee aan betaalbare en toegankelijke vrije tijd (cultuur, sport en jeugd). Hun getuigenissen en wegwijstips zijn waardevol en onmisbaar in dit verhaal, we zijn dan ook heel blij en enthousiast dat zij deel uitmaken van ons netwerk!

Doel

In Ranst zet het ‘Netwerk vrije tijd voor iedereen in Ranst!’ zich in om deelname aan vrije tijd voor meer mensen in een kwetsbare situatie mogelijk te maken. We bekijken dit zo breed mogelijk en denken daarbij niet enkel aan financiële drempels. Denk maar aan mobiliteitsproblemen, geen toegang tot internet of computer, laaggeletterdheid, geen sociaal netwerk hebben en een taalbarrière. 

Bruggenbouwer

We brengen de Ranstse vrijetijdsverenigingen, -organisaties en -partners samen en laten hen in gesprek gaan over dit thema. Zo brengen ze elkaar op inspirerende, stimulerende ideeën en acties die de drempel naar hun werking verlaagt. Het netwerk werkt als bruggenbouwer om vrije tijd voor iedereen in Ranst mogelijk te maken.

Ideeën?

Heb je zelf ideeën? Heeft je vereniging/organisatie al ervaring met het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat mensen in een situatie van armoede beter kunnen deelnemen aan vrije tijd? Laat het ons zeker weten via vrijetijdsnetwerk@ranst.be.

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top