Waar staan we voor?

Betrokkenheid

Een enthousiast team van gedreven medewerkers is de dynamische kracht van onze gemeentelijke organisatie. In alles wat we doen, streven we altijd naar het beste resultaat voor iedereen. We gaan actief aan de slag met vragen en ideeën. We denken mee na met onze klanten en nemen zelf initiatief om goed leven in Ranst mogelijk te maken.

Integriteit

In onze contacten met klanten handelen wij altijd volgens de regelgeving en onze deontologische code, normen en waarden. Die vormen de leidraad van onze dienstverlening en ons personeelsbeleid. We maken objectieve en weloverwogen beslissingen die ethisch en moreel verantwoord zijn en waarbij het algemeen belang altijd voorop staat.
Wij schaden het vertrouwen niet dat de klanten in ons stellen en handelen discreet. Onze medewerkers zijn betrouwbaar: ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Openheid en transparantie over onze werking, besluitvorming en cijfers vinden wij belangrijk.

Klantgericht

We geven voorrang aan het correct en vriendelijk verlenen van de juiste service en hulp aan de klant. We zijn een betrouwbare partner en handelen vragen efficiënt en tijdig af. We geven antwoorden in een verstaanbare taal. Waar mogelijk reiken we oplossingen aan en we staan open voor opbouwende feedback. We peilen naar de behoeften van de klant en kunnen ons in zijn/haar plaats stellen.

Vertrouwen en loyauteit

Onze organisatie gedraagt zich deontologisch correct. We stimuleren de kwaliteiten in de eigen organisatie en in de maatschappij. We zijn trouw aan onze aangegane verplichtingen en handelen eerlijk.

Respect

Wij geloven in wederzijds respect, aanvaarden anderen zoals ze zijn en gaan met zorg en waardering met hen om. Wij laten iedereen in zijn/haar waarde en gaan op zoek naar de kracht van anderen om die in te zetten.
We staan voor universele mensenrechten en behandelen iedereen gelijkwaardig, zowel op sociaal, medisch, psychisch als materieel vlak met respect voor religie, cultuur, vrijheid, democratie en gelijkheid.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top