Vrijstelling heffing op waterverontreiniging

Je plaatst en onderhoudt je IBA in eigen beheer?

In dit geval kan je een vrijstelling op de 'heffing op de waterverontreiniging' bekomen bij de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM). Deze heffing moet je betalen voor de zuivering van je afvalwater. Indien je zelf je afvalwater zuivert, kan je dan ook een vrijstelling krijgen.

Het bekomen van een vrijstelling verloopt als volgt:

  1. je bezorgt de nodige technische informatie over je installatie aan de dienst Omgeving;
  2. we laten een visuele controle en een staalname van je IBA uitvoeren;
  3. is het resultaat positief? Dan bezorgen we je een attest van de burgemeester;
  4. dit attest bezorgt de gemeente aan de watermaatschappij. Die doet het nodige om je vrij te stellen van deze heffing.


Plaatst en onderhoudt Rio-link je IBA?

In dit geval word je gelijkgesteld met de inwoners van Ranst die op de riolering aangesloten worden en waarvan het afvalwater ook gezuiverd wordt in een zuiveringsstation, weliswaar op een veel grotere schaal. Dit betekent dat je geen vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage geniet.

Je betaalt voor de zuivering van je water dus hetzelfde als andere klanten uit de gemeente, enkel de naam verschilt: je betaalt geen 'Gemeentelijke saneringsbijdrage' en 'Bovengemeentelijke saneringsbijdrage', maar wel een 'Bijdrage individuele sanering'. Het tarief hiervan is gelijk aan de som van beide andere.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top