Opvoedingsvragen of extra hulp bij opvoeden

Een kind opvoeden is boeiend, maar best ook vermoeiend. Bij onderstaande partners van het Huis van het Kind Ranst kan je terecht met opvoedingsvragen of extra hulp rond opvoeding.

Partners Huis van het Kind Ranst

  • Consultatiebureau Kind & Gezin Ranst (link onderaan)
  • Centrum voor leerlingenbegeleiding (link onderaan)
  • Opvoedingswinkel Zoersel
  • Het Open Poortje Schilde
    • Het Open Poortje begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, waar pedagogische (en andere) problemen het welzijn in het gezin ondermijnen. Via thuisbegeleiding, groepsgerichte trainingsmodules of residentiële opvang van de kinderen probeert Het Open Poortje het gezinswelzijn te herstellen.
  • Koraal Wommelgem
    • Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Koraal met de vier afdelingen Horst, Hulgenrode, Klimop en Kakelbont biedt ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen (van 0 tot en met 12 jaar) die tijdelijk hulp nodig hebben bij de zorg voor en de opvoeding van hun kinderen. Samen wordt er gezocht naar oplossingen en mogelijkheden om de opvoedingssituatie te verbeteren.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over opvoeding verwijzen we je graag door naar de website van Kind & Gezin (opvoeden).

Jeugdhulp, een onderdeel van het Vlaams Agentschap Opgroeien, is het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en gezinnen in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben of een ondersteuningsnood hebben. Jeugdhulp focust op hulp- en dienstverlening.

Deel deze pagina