Voorbereidende werken brug Oelegem (Jozef Simonslaan)

Vanaf 1 oktober 2020 wordt er gestart met werken aan het kruispunt Keerbaan-Stratenweg. Dit kruispunt wordt aangepast in het kader van het verhogen van de brug van de Jozef Simonslaan. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd, omdat er door de huidige werken van Water-Link en Pidpa reeds hinder is op de Keerbaan. Door het combineren van deze projecten zal de totale hinder in de regio sterk verminderen.
We verwachten de werken aan het kruispunt te finaliseren tegen eind november 2020.
Doorgang fietsers en lokaal verkeer

Tijdens de werken zal het doorgaande verkeer de reeds geldende omleiding voor de afgesloten Keerbaan via Cruyenveldenbaan – Wijnegembaan – Schawijkstraat – Boerenkrijglaan – Kastanjelaan – Wilgenlaan – Zevenbergenlaan – Vaartstraat blijven volgen. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren kunnen fietsers en plaatselijk verkeer steeds toegelaten worden op de Keerbaan. Enkel tijdens het aanleggen van de toplaag zal het lokale bestemmingsverkeer gedurende één dag omgeleid worden. Tijdens de gefaseerde uitvoering zal er regelmatig gebruik gemaakt worden van tijdelijke verkeerslichten, dit kan mogelijk wat extra hinder met zich meebrengen op de Jozef Simonslaan en de Ter Stratenweg.

 
 

Meer info over de werken aan de brug van de Jozef Simonslaan

brug Oelegem Jozef Simonslaan

Deel deze pagina