Voedselpakketten

Inhoud

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Ranst engageert zich om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte. Wij verdelen voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (ESF+). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. 

De POD Maatschappelijke Integratie beheert in nauwe samenwerking met haar partners een bedrag afkomstig van de Europese Unie. Met de steun van dit Fonds voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. 
De ESF+-voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.

De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur en maaltijden in blik.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
  • je hebt recht op een leefloon of een equivalent leefloon
  • je ontvangt een financiële steun of toelage van zorg en welzijn, waarbij er al uit een financieel onderzoek is gebleken dat je tot de categorie van begunstigden behoort
  • je bent in collectieve schuldenregeling en hebt een maandelijks beschikbaar inkomen dat onder de armoedegrens valt
  • je bent bij zorg en welzijn in budgetbeheer of -begeleiding en hebt na aftrek van de schuldaflossingen een maandelijks beschikbaar inkomen dat onder de armoedegrens valt
  • je hebt een maandelijks beschikbaar inkomen dat na aftrek van de door zorg en welzijn aanvaarde schuldaflossingen onder de armoedegrens valt

Procedure

 • Voor een aanvraag kan je elke werkdag tijdens de openingsuren terecht bij zorg en welzijn. 
 • Na een sociaal en financieel onderzoek kan mogelijk een voedselpakket worden toegekend.

Wat meebrengen

 • een overzicht van je inkomsten
 • indien van toepassing: een overzicht van je schulden
 • indien van toepassing: een bewijs dat je in collectieve schuldenregeling bent

Kostprijs

De hulpverlening is gratis.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Op afspraak van 13 tot 16 uur
Naar top