Verwarmingstoelage

Inhoud

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas? Dan kan je mogelijk via zorg en welzijn een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. 
Je kan een toelage ontvangen voor maximaal 1.500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je behoort tot één van de volgende categorieën:
  • categorie 1: je hebt recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (= OMNIO-statuut, RVV-statuut)
  • categorie 2: je hebt een laag inkomen
  • categorie 3: je bent in schuldbemiddeling

Procedure

 • Vraag je verwarmingstoelage aan bij zorg en welzijn.
 • Doe dat binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.
 • Zorg en welzijn kijkt na of je in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • de leveringsfactuur
 • en indien van toepassing:
  - als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft
  - bij schuldbemiddeling: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar

Kostprijs

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en de prijs per liter die je betaald hebt.

Uitzonderingen

Aardgas via de aansluiting op het distributienet, propaangas en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top