Verkiezing Europees Parlement

Inhoud

Op zondag 9 juni 2024 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Als je een Europese burger bent die in Ranst ingeschreven is, dan kan je in Ranst deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dat geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van Ranst moet je ten laatste op XXX indienen.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen in Ranst, moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. je hoofdverblijfplaats in Ranst hebben;
  3. minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen;
  4. over stemrecht beschikken;
  5. ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Je kan dit in orde brengen door het registratieformulier EU-burgers ingevuld af te geven bij de dienst Burgerzaken voor XXX.

Opgelet: als je als onderdaan van het Verenigd Koninkrijk ingeschreven was om te stemmen in Belgiƫ, dan is je inschrijving geannuleerd door de Brexit. Je voldoet immers niet meer aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Wat meebrengen

  • het volledig ingevulde registratieformulier EU-burgers;
  • je identiteitsdocument.

Regelgeving

Zodra je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, zal je, in overeenstemming met de stemplicht in BelgiĆ«, wettelijk verplicht zijn om op 9 juni 2024 te gaan stemmen. 

Indien je later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst, zal je de intrekking van je inschrijving bij de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt, kunnen aanvragen. Je kan die aanvraag echter niet indienen tussen XXX en XXX.

Bekijk ook

Meer info vind je op www.europeanelections.belgium.be

Downloads

Naar top