Verkeersstudie Ranst

Analyse en knelpunten

Voor de opmaak van het circulatieplan maakte een studiebureau een analyse van de bestaande situatie van het netwerk voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Ook de beschikbare bijhorende infrastructuur werd onder de loep genomen.

Vervolgens werden - in coronatijden - tellingen uitgevoerd en vergeleken met beschikbare oudere telresultaten. In de Vaartstraat, Zevenbergenlaan en Lievevrouwestraat passeerden ongeveer 180 voertuigen tijdens het piekuur. Dit zijn er slechts 3 per minuut. In de andere straten was de hoeveelheid verkeer zeer beperkt. 

Volgende kaart geeft een overzicht van de knelpunten in Ranst. Hierbij is duidelijk dat het zwaar verkeer een probleem is en dat de verkeersstromen ter hoogte van de schoolomgeving niet ideaal zijn. Anderzijds zijn de schoolomgevingen goed zichtbaar door middel van de gekleurde Julie-palen. Ten slotte is de fietsinfrastructuur ook niet overal optimaal en wordt er op vele plaatsen in het centrum waar veel voetgangers en fietsers zijn haaks geparkeerd.

Voorkeursscenario

Korte termijn

Volgende figuur geeft een overzicht van de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden in Ranst.

  • Binnen de bebouwde kom wordt de zone 30 algemeen, daar waar geen fiets- of voetpaden zijn;
  • In verschillende straten worden extra verkeersremmers geplaatst. In eerste instantie als proefopstelling. Na evaluatie als permanent plantvak;
  • De kruispunten met de N116 moeten samen met een heraanleg van de fietspaden aangepakt worden (eigendom gewest);
  • De schooltoegang in de Doggenhoutstraat wordt geaccentueerd;
  • Het zwaar verkeer wordt geweerd vanaf de brug van de Vaartstraat over de E313.

Lange termijn

Volgende figuur geeft een overzicht van de maatregelen die op lange termijn genomen kunnen worden in Ranst.

  • Om de Gasthuisstraat en de Lievevrouwestraat meer als school- en winkelontsluiting in te zetten, wordt voorgesteld om beide straten enkelrichting te maken, zodat ze een lus vormen. Het zuidelijk stukje van de Lievevrouwestraat blijft dubbelrichting;
  • De Gasthuisstraat, Lievevrouwestraat, Schoolstraat en het westelijk deel van de Molenstraat worden als fietsstraat aangelegd. In de Molenstraat zal dit pas gebeuren na een volledige heraanleg;
  • Ten slotte wordt er maximaal ingezet op buurtpleintjes. Zo kunnen de Salvialaan, Goudbloemlaan en Groenlaan op tactische plaatsen geknipt worden. Alle woningen blijven bereikbaar, maar het Peeters-Reypensplein heeft zo geen doorgaand autoverkeer meer. Hierdoor kan het plein tot tegen de randen doorlopen en kan er verder onthard en vergroend worden.

Gerelateerde items

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top