Verkeersstudie Emblem

Analyse en knelpunten

Voor de opmaak van het circulatieplan maakte een studiebureau een analyse van de bestaande situatie van het netwerk voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Ook de beschikbare bijhorende infrastructuur werd onder de loep genomen.

Vervolgens werden - in coronatijden - tellingen uitgevoerd en vergeleken met beschikbare oudere telresultaten. In de Dorpstraat west en Kesselsesteenweg passeerden meer dan 510 voertuigen tijdens het piekuur. Dit zijn er meer dan 8,5 per minuut. In de Dorpstraat oost passeerden 250 voertuigen per uur (4 per minuut) en in de Stapstraat 200 per uur. In de andere straten was de hoeveelheid verkeer zeer beperkt. 

Volgende kaart geeft een overzicht van de knelpunten in Emblem. Hierbij is duidelijk dat de verkeersstromen door de dorpskern en ter hoogte van de schoolomgeving niet ideaal zijn. De schoolomgeving is wel zichtbaar in het straatbeeld door middel van de gekleurde Julie-palen. De Emblemseweg en de Kreupelstraat worden duidelijk als doorgaande weg met sluipverkeer gebruikt. Ten slotte is de fietsinfrastructuur ook niet overal optimaal.

Voorkeursscenario

Volgende figuur geeft een overzicht van de maatregelen die we kunnen nemen in Emblem.

  • In het centrum wordt een zone 30 ingevoerd;
  • In verschillende straten worden extra verkeersremmers geplaatst. In eerste instantie als proefopstelling. Na evaluatie als permanent plantvak;
  • De kruispunten met de N14 (Oostmalsesteenweg) moeten aangepakt worden (eigendom van het Vlaams Gewest). Op het kruispunt met de Stapstraat worden verkeerslichen geplaatst met drukknop voor fietsers en voetgangers;
  • De fietsinfrastructuur wordt geoptimaliseerd in de Dorpstraat oost en west door de aanleg van fietssuggestiestroken in de zone 30 en goede fietspaden bij 50 km/u;
  • In de Kloosterstraat wordt een schoolstraat ingevoerd om een verkeersvrije zone te creĆ«ren.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top