11.11.11 Ranst

Steun aan partnerorganisaties in het Zuiden: onze partners begeleiden bevolkingsgroepen die onvoldoende kansen hebben om op te komen voor elementaire rechten en voorzieningen. Ze geven hen de mogelijkheid om hun lot in eigen handen te nemen. Ze bouwen aan tegenmacht en werken aan duurzame verbeteringen. Politieke actie: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, moeten we wegen op beslissingen van de overheid, de internationale instellingen en bedrijven. Daar worden immers de internationale ‘spelregels’ bepaald. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging heeft 11.11.11 op dit vlak een belangrijke opdracht te vervullen. Daarom zijn we actief in verschillende internationale netwerken. Bewustmaking in Vlaanderen: om voldoende druk te kunnen uitoefenen op overheden en bedrijven moet onze bevolking een duidelijke kijk hebben op de verhoudingen tussen rijk en arm in de wereld en zich verbonden voelen met de slachtoffers van onrecht.

Contact

Adres
Salvialaan 10 , 2520 Ranst

Contact

Marc Rotty
Adres
Salvialaan 10 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top