Equator vzw

Equator vzw is wereldwijd actief op gebied van wereldburgerschap, kinderrechten en duurzame ontwikkelingsdoelen. Haar werking brengt kinderen en jongeren wereldwijd samen via een educatieve website waarop leerlingen uit de lagere school en (vooral) eerste graad secundair onderwijs via filmpjes hun visie met elkaar uitwisselen. Equator vzw is op verschillende manieren een partner in het kader van ontwikkelingssamenwerking: * door een wereldwijd educatief aanbod (lesmodules en ondersteuning) in diverse talen * door opvolgingsmogelijkheden via het platform voor studenten van hogescholen, voor gemeentelijke Noord-Zuidwerkingen, NGO', 4de pijlerorganisaties... in Zuidprojecten. * door wereldscholen met te zwakke middelen te ondersteunen zodat zij aan de slag kunnen gaan met diverse digitale middelen zodat hun pedagogisch aanbod sterker wordt. Wanneer subsidiering mogelijk is bieden wij uitzonderlijk ook hulp op andere gebieden: water- en elektriciteitsvoorzieningen, scholenbouw...

Contact

Adres
Nierlenderstraat 16 , 2520 Ranst
GSM
Website

Voorzitter

Chris Nollet
Adres
Nierlenderstraat, 16 , 2520 Ranst
Tel.

Secretaris

Sofie Hanegreefs
Adres
Van De Poelstraat 13 , 2140 Borgerhout
Tel.

Contact

Roel Nollet
Adres
Schawijkstraat 63 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top