De Kers Rap op Stap Ranst

Rap op Stap Ranst is een team van vrijwilligers die zich inspannen om voor mensen met een laag inkomen passende en goedkope ontspannings- en vrije tijdsactiviteiten te zoeken en aan te bieden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van twee Vlaamse fondsen rond Vrije Tijd en Vakantie, via dewelke kansarmen kunnen participeren aan allerlei culturele, sociale, vrijetijdsinitiatieven en evenementen. Mensen met leefloon (of gelijkgestelde), schuldbemiddeling, minder-validen, mensen in schuldbemiddeling, verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds) enz... komen in aanmerking. 

Men kan voor aanvragen terecht via mail of op woensdagmorgen (10-12 uur) in de Gasthuisstraat 19 te Ranst.

Voorzitter

Dirk Verwerft
Adres
Pertendonkstraat 63 , 2520 Broechem
Tel.

Contact

Stien Beirinckx
Tel.
Naar top