Hulpfonds Chilumba vzw

Algemene omschrijving van het project.
Het project situeert zich in Chilumba, een dorp in het noorden van Malawi, ongeveer 80 km ten zuiden van de provinciehoofdplaats Karonga. Initiatieven als het onze worden door de lokale overheden wel toegejuicht maar er is geen financiële steun voorzien, noch nu, noch in het verleden, aan een private school. Het schoolcomité wenst het statuut van een private school te behouden omdat ze op deze manier meer kwaliteit van onderwijs kunnen bieden. Het aanstellen van de leerkrachten gebeurt door het schoolcomité, in samenspraak met het schoolhoofd. Wij steunen ten volle deze beslissing van het schoolcomité omdat de bestaande scholen die door de staat gesubsidieerd worden geen beste reputatie hebben op gebied van kwaliteit van het onderwijs en in Chilumba niet aanwezig zijn.

Contact

Adres
Ten Velde 27 , 2520 Emblem - Ranst
GSM
Website

Voorzitter

Deproost Walter
Adres
Albertkanaalbaan 13/3 , 2110 Wijnegem
Tel.

Secretaris

Gullentops Rik
Adres
Ten Velde 27 , 2520 Emblem - Ranst
Tel.

Contact

Gullentops Rik
Naar top