Sint-Ceciliakoor Ranst

Het Sint-Ceciliakoor is een gemengd koor van de Sint-Pancratiusparochie te Ranst. 
Het ontstaan van het Sint-Ceciliakoor is waarschijnlijk te situeren in de jaren 1948-1949.
Het koor luisterde in de Sint-Pancratiuskerk te Ranst de vieringen op van de zondagen, hoogdagen en Ranst-kermis, onder leiding van hoofdonderwijzer Jef Mortelmans met Modest Mortelmans als organist.
In de jaren 1960 tot 1982 groeide het koor gestadig onder leiding van hoofdonderwijzer Lode Gerard.
Vanaf 1969 werd het een gemengd zangkoor.
De "Deutsche Messe" van F. Schubert werd voor het eerst uitgevoerd op Kerstdag 1970.

Thans, 47 jaar later is dit koor nog steeds een gemengd zangkoor dat, zes organisten verder, onder de muzikale begeleiding staat van Bea GabriĆ«ls en vier koorleiders later, onder de dynamische directie van Diane Voorspoels, levendiger is dan ooit.

In 2018 bestond het koor 70 jaar dat gevierd werd door een weekend te Herbstein waar het de zondagsviering opluisterde, alsook een avondvullend programma verzorgde in de kiosk gemeenschapscentrum van de gemeente.

In december 2018 hield het koor dan ook een "Jubileum-kerstconcert" in de Sint-Pancratiuskerk te Ranst wat een groot succes was.

Nieuwe zangers en zangeressen zijn steeds welkom. Er wordt gerepeteerd op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in de kapel van de pastorie, Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst.
 

Voorzitter

Greet Van Genechten
Adres
Lindenlaan 2a , 2520 Ranst
Tel.

Secretaris

Johnny Verhulst
Adres
Tarwelaan 14 , 2520 Ranst
Tel.

Contact

Johnny Verhulst
Adres
Tarwelaan 14 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top