Conditietraining Sportuna Ranst

Sportuna Ranst is een turn- en dansvereniging die werd opgericht in 2010.

Visie

Sportuna is een sportclub die zich focust op bewegen, turnen en dansen. Niet enkel sporten neemt bij ons een centrale plaats in, maar ook onze leden, lesgeefsters, ouders, … Sportuna streeft ernaar een groep uit te bouwen waarin iedereen zich goed voelt.

Bij het sporten streven we naar een zo professioneel mogelijke omkadering maar het plezier blijft het voornaamste streefdoel, Sportuna zal steeds een recreatieve sportclub zijn. Omdat we iedereen willen zien groeien, nemen we in sommige takken ook deel aan wedstrijden, en vragen we in de gevorderde groepen om altijd aanwezig te zijn. Ook hier weer is het belangrijk dat de wedstrijden iets zijn om naar uit te kijken, we proberen geen onaangename druk of verwachtingen te creëren. In takken waar we dingen verplichten, bieden we altijd een alternatieve tak aan waar kinderen terecht kunnen die liever meer vrijblijvend met hun sport bezig zijn.

Sportuna en hun lesgevers trachten hun kinderen niet alleen sportief te begeleiden, we proberen ook een zo aangenaam mogelijke omgeving te creëren waarbij we plezier, respect en tolerantie een belangrijke plaats geven. We investeren veel in opleidingen, zowel sportief als pedagogisch.

Contact

Adres
Populierendreef 16 , 2280 Grobbendonk
Tel.
Website
Naar top