Vereniging voor openbaar groen

Gemeente Ranst is lid van de vzw Openbaar Groen. De vereniging heeft tot doel de bevordering, behartiging en de sensibilisering van het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en dit in de ruimste zin, het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal en de gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het groen, de natuur, het landschap, de openluchtrecreatie en het milieubestuur. De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en sensibiliseringsacties.

Bijkomende informatie: http://www.vvog.info

Naar top