Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten vzw

Inhoud

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten, alle OCMW’s, bijna alle politiezones, afvalintercommunales - Interafval, intercommunales voor streekontwikkeling, andere intercommunale verbanden en autonome gemeentebedrijven of AGB's

De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten:

  • Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden;
  • Belangenbehartiging;
  • De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie.

Meer info

www.vvsg.be

Naar top