Verblijf niet-Belgen

De FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken beslist of een vreemdeling al dan niet gemachtigd wordt tot toegang, verblijf of vestiging in het land.

De rol van de gemeentelijke vreemdelingendienst beperkt zich tot de verwerking van de administratieve formaliteiten van de vreemdeling en de uitvoering van de onderrichtingen van de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.

De inschrijving van vreemdelingen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister gaat gepaard met allerlei formaliteiten en is zo uitgebreid en verschillendĀ naargelang de zich voordoende concrete situatie, dat je best eerst contact opneemt met de dienst Bevolking voor bijkomende informatie.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 485 79 69.

Ook voor de wijkantennes.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk ons automatisch loket te gebruiken. Hier kan je de meeste documenten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Wil je meerdere dingen afhalen? Maak dan per item een afspraak. Zo garanderen wij een maximum service met een minimale wachttijd.