Verblijf niet-Belgen

De FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken beslist of een vreemdeling al dan niet gemachtigd wordt tot toegang, verblijf of vestiging in het land.

De rol van de gemeentelijke vreemdelingendienst beperkt zich tot de verwerking van de administratieve formaliteiten van de vreemdeling en de uitvoering van de onderrichtingen van de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.

De inschrijving van vreemdelingen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister gaat gepaard met allerlei formaliteiten en is zo uitgebreid en verschillendĀ naargelang de zich voordoende concrete situatie, dat je best eerst contact opneemt met de dienst Bevolking voor bijkomende informatie.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak makendoe je bij voorkeur online.

Telefonisch een afspraak maken kan via 03 485 79 69.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk het e-loket te gebruiken.

De meeste documenten kan je trouwens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken via ons automatisch loket.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Maak je een afspraak om meerdere dingen af te halen? Voorzie dan per item een afspraak. Op die manier garanderen wij een maximum aan service met een minimum aan wachttijd.

Burgerlijke stand

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
burgerlijke.stand@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak makendoe je bij voorkeur online.

Telefonisch een afspraak maken kan via 03 485 79 69.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk het e-loket te gebruiken.

De meeste documenten kan je trouwens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken via ons automatisch loket.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Maak je een afspraak om meerdere dingen af te halen? Voorzie dan per item een afspraak. Op die manier garanderen wij een maximum aan service met een minimum aan wachttijd.