Veranderen van familienaam

Download het document

Inhoud

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je voornaam en familienaam laten wijzigen. Je kan de akte opvragen als je de procedure via de FOD Justitie doorlopen hebt.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil;
  • er ernstige redenen zijn;
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring;
  • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.

Procedure

Je dient je aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moeten je ouders of voogd de aanvraag indienen. Als één enkele ouder de aanvraag indient, zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren, rijbewijs en reispaspoort te vernieuwen.

Je moet volgende documenten toevoegen:

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Je kan die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten. Let wel: met de aanvraag van deze documenten bij de dienst burgerzaken start niet je procedure. 

Kostprijs

Het registratierecht bedraagt € 140 euro. Dat betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top