Veerkrachtige dorpen

Inhoud

Een dorp is niet alleen een plek waar we wonen. We gaan er ook werken, naar school, we doen er boodschappen, we sporten er, we groeien er op en we ontmoeten er mensen. Onze dorpen veranderen en dat biedt zowel kansen als nieuwe uitdagingen. Ken jij je buren (nog)? Kan je in je dorp terecht voor de basisaankopen, voor vrijetijdsactiviteiten, of voor de zorg die je nodig hebt? Voel je je thuis in je dorp?

Het project ‘Veerkrachtige dorpen’ werkt een traject op maat uit voor elke deelgemeente om zo de veerkracht te vergroten. Het project is een samenwerking van Provincie Antwerpen, RURANT vzw, Innovatiesteunpunt en ons lokaal bestuur.

Met dit project willen we van jou horen wat er beter kan in onze gemeente, maar willen we ook veel verder gaan. Het is belangrijk om het vele talent in onze gemeente de ruimte te geven om zelf aan de slag te gaan. We steken samen de handen uit de mouwen om onze dynamische gemeente vorm te geven.

Veerkrachtig Ranst

In het Visierapport Veerkrachtig Ranst staan de uitdagingen die als prioritair naar voor kwamen tijdens verschillende sessies met de inwoners. Ze werden vertaald naar concrete doelstellingen en acties. 

Meer lezen over Veerkrachtig Ranst?

Veerkrachtig Broechem

In deelgemeente Broechem kwamen uit de 4 bewonerssessies de volgende uitdagingen naar voor:

  • Broechemnaren genieten van de groene omgeving en willen die zoveel mogelijk behouden en uitbreiden;
  • Broechem is een sociaal dorp;
  • Broechem is goed verbonden met de stad;
  • Broechem is een verkeersveilig dorp;
  • In Broechem wordt geluisterd naar de burgers.

Ze staan mee opgenomen in het Visierapport Veerkrachtig Broechem.

Meer lezen over Veerkrachtig Broechem?

Veerkrachtig Oelegem

11 oktober 2023 organiseerde Veerkrachtig Oelegem een infomarkt in de refter van gemeentelijke basisschool De Driehoek. Elke Oelegemnaar kon voorstellen doen en ideeën aanreiken over thema’s die het dorp voor een uitdaging stellen. Volgende 10 thema’s kwamen aan bod: mobiliteit, jong zijn, ouder worden, basisvoorzieningen, mijn lokaal bestuur, armoede, sociale samenhang, wonen, klimaat en werkgelegenheid.

Ondertussen kozen de Oelegemnaren na heel wat participatiesessies drie thema’s om prioritair mee aan de slag te gaan. Dat zijn Leefomgeving, mobiliteit en jong zijn. ‘Leefomgeving’ en ‘mobiliteit’ kwamen al aan bod tijdens verdiepingssessies.

Het thema ‘jong zijn’ staat in maart 2024 op de agenda. Wanneer alle onderwerpen aan bod zijn gekomen, gaan we richting de actiefase.

Meer lezen over Veerkrachtig Oelegem?

Downloads

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top