Vastgoedinformatie

Inhoud

Als een grond of huis van eigenaar wisselt gaat de notaris of het immokantoor stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen aan het gemeentebestuur. Dit standaarddocument omvat verschillende luiken die door de desbetreffende diensten (ruimtelijke ordening, milieudienst, technische dienst en financiële dienst) worden ingevuld.

Op dit document kan je gegevens ivm zonering, afgeleverde bouwvergunningen, milieuvergunningen, belastingen, rooilijnen, … terugvinden.

Voorwaarden

Bij de verkoop van je woning moet je een stedenbouwkundig uittreksel afleveren. Dat mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

De aanvraagprocedure is afhankelijk van de aanvrager:

  • Notaris: enkel via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via het Vlaams webportaal

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Kostprijs

De kostprijs van stedenbouwkundige inlichtingen/uittreksel bedraagt €50 per perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van €36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top