Vast bureau

Het vast bureau is in de eerste plaats een uitvoerend beleidsorgaan van het OCMW.
Sinds 2019 zijn de leden van het vast bureau dezelfde als die van het college van burgemeester en schepenen.

De vergaderingen van het vast bureau zijn altijd op dezelfde dag gepland als die van het college van burgemeester en schepenen. Het zijn opeenvolgende, maar aparte zittingen op donderdagvoormiddag. Ze zijn niet openbaar. Hieronder kan je wel een besluitenlijst raadplegen.

 
 

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Samenstelling

Luc Redig

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

eerste schepen

De eerste schepen is bevoegd voor mobiliteit - ruimtelijke ordening - verkeersveiligheid - milieu en klimaat - plattelandsontwikkeling

Leen Baeten

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

tweede schepen

De tweede schepen is

  • bevoegd voor sociale zaken - senioren - gezinsbeleid - gezondheid - ontwikkelingssamenwerking
  • voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Jan Dillen

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

derde schepen

De derde schepen is bevoegd voor openbare werken - gebouwen, patrimonium en monumenten

Annelies Creten

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

vierde schepen

De vierde schepen is bevoegd voor onderwijs en vorming - bibliotheken - jeugd en speelpleinwerking - cultuur - feestelijkheden - sport - documentatie en erfgoed - toerisme - jumelage

Naar top