Vast bureau

Het vast bureau is in de eerste plaats een uitvoerend beleidsorgaan.
Enerzijds heeft het de opdracht om alle beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn uit te voeren.
Daarnaast heeft het zelf ook een aantal specifieke, wettelijke bevoegdheden.

Het vast bureau vergadert in principe elke donderdagvoormiddag vanaf 9 uur. Deze zittingen zijn niet openbaar.

De leden van het vast bureau zijn hetzelfde als die van het schepencollege.

Extra informatie

Deel deze pagina