Uitleendienst Audiovisueel Materiaal 

Het gemeentebestuur van Ranst stelt een aantal audiovisuele materialen ter beschikking van Ranstse verenigingen die een activiteit organiseren in Ranst. De materialen moeten worden afgehaald en teruggebracht bij de gemeentelijke cultuurdienst na reservatie en op afspraak.

Het aanbod omvat:

  • 2 all-in geluidsinstallaties (kleine PA-set, niet op elkaar aan te sluiten)
  • 2 LCD-projectoren
  • Geluidsmeter van het type 10Eazy RT (gebruiksaanwijzing hier)

Voor wie

De materialen worden ter beschikking gesteld van elke Ranstse vereniging, socio-culturele groep of initiatief voor inwoners van Ranst, dienend voor manifestaties te Ranst. Met Ranst wordt de fusiegemeente bedoeld, dus ook Emblem, Oelegem en Broechem. Met manifestaties worden activiteiten bedoeld die openstaan voor een breed publiek en dus geen privé karakter hebben.

Dit betekent dat verenigingen die hun zetel buiten Ranst hebben maar een initiatief inrichten in Ranst, NIET in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor Ranstse verenigingen die een evenement organiseren buiten het grondgebied van Ranst.

Hoe aanvragen

Hoe ontlenen?
Om materialen te ontlenen vul je een aanvraagformulier(E-loket) in dat je uiterlijk 2 weken voor het evenement indient bij de gemeentelijke cultuurdienst. De reservatie is pas definitief na schriftelijke bevestiging of mail.

De uitleenperiode bestrijkt maximum vier opeenvolgende dagen. De datum en uur voor het ophalen en het terugbrengen van het materiaal wordt vooraf afgesproken.

Kostprijs

Vergoeding en waarborg

Voor het ontlenen van het audiovisueel materiaal moeten bij het afhalen van de materialen een ontleningsvergoeding worden betaald.

 MATERIAAL  VERGOEDING
 Geluidsinstallatie (kleine PA-set)  10
 LCD-projector  5
Geluidsmeter van het type 10Eazy RT  10

 

Regelgeving

Reglement uitleendienst
Het volledige reglement van de uitleendienst staat onderaan de pagina.

Verantwoordelijkheid ontlener
De ontlener dient als een goede huisvader zorg te dragen voor het ontleende materiaal en al het mogelijke te doen om beschadiging, verlies en diefstal te voorkomen. De ontlener is aansprakelijk voor alle eventuele gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, die zich tijdens de periode van uitlening door en aan het ontleende materiaal zouden kunnen voordoen. Het reglement van de uitleendienst verbiedt de ontlener om:

  • het ontleende materiaal aan derden over te dragen;
  • reparaties of wijzigingen aan het materiaal uit te voeren of te laten uitvoeren zonder uitdrukkelijke toestemming vanwege de gemeentelijke cultuurdienst.

Meer info

Alternatief?
Mocht de cultuurdienst niet over de door u gewenste materialen beschikken of mochten ze reeds zijn uitgeleend, dan kan u terecht bij de ‘Provinciale Uitleendienst Didactisch Materiaal’ (PUDM) in Oostmalle. 

De Provinciale Uitleendienst Didactisch Materiaal stelt een zeer uitgebreid gamma audiovisueel en didactisch materiaal ter beschikking van het vormingswerk, jeugdorganisaties, onderwijs, socio-culturele organisaties en de openbare diensten van de provincie Antwerpen.

Adres:
Smekenstraat 61, 2390 Malle
Tel.: 03 312 80 00; Fax: 03 312 80 80.

E-mail: uitleendienst@provincieantwerpen.be
Website:www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle/uitleendienst

Openingsuren & contact

Evenementencoördinator

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst
Tel. tel.
03 470 68 32
e-mail
evenementen@ranst.be

Openingsuren

Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina