Toegankelijkheid stembureaus voor personen met een handicap

We voorzien voor de verkiezingen een aantal maatregelen voor kiezers met beperkte mobiliteit:

 • De verschillende stembureaus werden gekozen in functie van hun toegankelijkheidsgraad. Zo zijn ze bijvoorbeeld
  • gelijkvloers gelegen en rolstoeltoegankelijk
  • gelegen in de directe omgeving van waar je verblijft.
 • In elk stembureau is er een aangepast stemhokje voor personen met beperkte mobiliteit. 
 • Het gekende pictogram met de rolstoel hangt op elk toegankelijk stemhokje.
 • Er zijn stoelen beschikbaar voor mensen die slecht te been zijn.
 • Desgewenst kan je je als mindervalide persoon laten vergezellen door een naaste die je kan helpen bij het stemmen in het stemhokje. Meld je meteen na aankomst bij de voorzitter van het stembureau, en leg hem of haar je situatie uit. Als je een document hebt dat aantoont dat je bijstand nodig hebt, neem het dan mee. Zo ben je zeker dat iemand je in het stemhokje mag bijstaan. Als je begeleider in dezelfde gemeente woont, kan hij ook in jouw stembureau zijn stem
  uitbrengen, zelfs al vermeldt zijn oproepingsbrief een ander stembureau. Als de voorzitter van het stembureau niet toelaat dat je door een naaste wordt bijgestaan, kan je je in het hokje laten bijstaan door een bijzitter of door de voorzitter zelf.
 • Als je zelf niet naar het stembureau kan gaan, kan je in bepaalde gevallen een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon die in jouw naam zal stemmen.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top