Tijdelijk verkeersreglement afsluiten Mollentstraat

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk verkeersreglement voor de
proefopstelling voor het afsluiten van de Mollenstraat ter hoogte van het kruispunt met de
Oostmalsesteenweg (N14) goed, in afwachting van de definitieve knip die door het Agentschap
Wegen en Verkeer zal gerealiseerd worden bij de herinrichting van het kruispunt van de
Oostmalsesteenweg (N14), de Mollenstraat en Nijlensesteenweg(N116).

Deel deze pagina