Captatieverbod provincie Antwerpen

Door de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via een politiebesluit een uitgebreid captatieverbod (onttrekken van water uit een waterloop) in voor onze provincie.

Dit  nieuwe verbod komt er na advies van de Vlaamse Droogtecommissie en geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

Lees hier meer over de meest actuele toestand en bekijk de gebieden waar het verbod geldt.

Het captatieverbod gaat in op 19 juli 2019.

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.

Je kan hieronder de tekst van het besluit nalezen en de lijst met veelgestelde vragen (FAQ's) raadplegen.

 

Deel deze pagina