Themaraden

Sinds 2020 zijn de adviesraden in Ranst vervangen door themaraden. Centraal staat een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van onze inwoners. Meer mensen kunnen deelnemen en zelfs een tijdelijk engagement is nu mogelijk. De verslagen en geplande vergaderdata van de themaraden  worden gepubliceerd, zodat iedereen een volgende bijeenkomst kan bijwonen.

Wil jij deelnemen aan een themaraad?

Stuur dan een mail naar participatie@ranst.be

Vermeld je contactgegevens en de raad of raden waarin je graag wil meedenken (bijvoorbeeld themaraad Fietsdrieluik, Fotozoektocht, Documentatiecentrum, Senioren ...).

Wil je zelf een themaraad oprichten?

Dat kan. Mail een duidelijke omschrijving van je themaraad door naar participatie@ranst.be

Meer informatie over de verschillende raden vind je hieronder.

Deel deze pagina