Bouwen en verbouwen

Wie wil bouwen of verbouwen, een huis of grond wil kopen in de gemeente, kan best even informeren bij onze dienst omgeving.

Hier kan je alle informatie verkrijgen over de vergunde toestand van bestaande gebouwen, omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, bouwvoorschriften, watergevoeligheid, uitbreidingsbeperkingen, mogelijke functiewijzigingen, alle informatie over welke vergunningen nodig zijn voor de geplande werken, enz. 

Voor (bijna) alle werken die je wil uitvoeren op je eigendom, heb je immers een vergunning van de gemeente nodig. 

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

De aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning is volledig digitaal en gebeurt via het omgevingsloket

Het snelinvoerloket behandelt projecten waar een architect niet verplicht is.

Voorwaarden voor het gebruik van de snelinvoer: het gaat om ingrepen zonder wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of het wijzigen van de hoofdfunctie.

Let op: In een aantal gevallen zijn dit soort werken vrijgesteld van de vergunningsplicht. Om te weten of dit ook in jouw situatie geldt, vraag je dit best na bij de gemeente.

Hier vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen over de aanvraag van een omgevingsvergunning in onze gemeente.

Digitale stedenbouwkundige dossiers die voor 1 januari 2018 werden ingediend, kunnen wel nog geraadpleegd en behandeld worden via het (oude) loket voor bouwaanvragen.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).