Adviesraden cultuur

Het cultuurdecreet van 13 juli 2001 bevatte een aantal bepalingen met betrekking tot de samenstelling en de werking van de adviesraden voor cultuur die een aanpassing van de bestaande structuur noodzakelijk maakten.

Op 13 december 2004 legde de gemeenteraad van Ranst de vorm van de nieuwe adviesstructuur, ‘de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid’ genaamd, vast in een organiek reglement. De nieuwe ‘gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid’ is opgebouwd uit:

  1.  Drie gelijkwaardige, sterk autonome deelraden die elk adviserende bevoegdheid hebben over hun specifieke culturele materie. Deze drie deelraden zijn:
  • de Raad (voor) Kunst en Cultuur met adviesbevoegdheid over het sociaal-cultureel werk (cultureel verenigingsleven, vorming, het gemeenschapscentrum…) en de kunsten (muziek, podiumkunsten, letteren, beeldende kunsten… .)
  • de Erfgoedraad met adviesbevoegdheid over erfgoed.
  • de Raad (voor) Toerisme Ranst met adviesbevoegdheid over toerisme en recreatie.
  1. Een Ranstse Cultuurkoepel die bestaat uit afgevaardigden van de drie deelraden en die advies uitbrengt over algemene cultuurmateries.
  2. Een Verenigingenraad waarop alle socio-culturele verenigingen die werken met vrijwilligers worden uitgenodigd. Deze verenigingenraad bespreekt actuele vragen en behoeften van de verenigingen en formuleert voorstellen ter ondersteuning en versterking van het socio-culturele verenigingsleven.

De beknopte, visuele voorstelling van de nieuwe adviesstructuur vind je hieronder.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 225 34 19
e-mail
cultuurdienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

 

Deel deze pagina