Subsidiereglement Ranstse sportclubs en sportclubs met jeugdwerking

De gemeenteraad keurde op 16 december 2019 het subsidiereglement goed voor Ranstse sportclubs en sportclubs met jeugdwerking.

Erkende sportverenigingen met jeugdwerking die tijdig (vermeld in het aanvraagdocument), hun dossier indienen op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor de verdere behandeling van het dossier.

Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens een puntensysteem om de kwaliteit van de lesgevers te verbeteren.

Op 21 september 2020 keurde de gemeenteraad het addendum bij dit reglement goed.

Voor het jaar 2020 krijgt elke vereniging, als coronamaatregel, het subsidiebedrag dat zij in 2019 bekwamen. Er hoeven dus geen dossiers binnengebracht te worden dit jaar.

Deel deze pagina