Subsidiereglement Ranstse sportclubs en sportclubs met jeugdwerking

De gemeenteraad keurde op 16 december het subsidiereglement goed voor Ranstse sportclubs en sportclubs met jeugdwerking.

Erkende sportverenigingen met jeugdwerking die tijdig (vermeld in het aanvraagdocument), hun dossier indienen op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor de verdere behandeling van het dossier.

Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens een puntensysteem om de kwaliteit van de lesgevers te verbeteren.

Deel deze pagina