Subsidie voor buurtactiviteiten

Als socio-culturele vereniging, buurtcomité of natuurlijke persoon kan je een subsidie aanvragen voor de organisatie van een buurtactiviteit. We bieden logistieke en financiële ondersteuning. Zo willen we zoveel mogelijk mensen overtuigen om samen te komen met hun buren. Dit vergroot de sociale samenhang in de buurt.

Voorwaarden

  • De buurtactiviteit moet openstaan voor iedereen uit de straat, buurt of wijk. Ze moet  minstens 20 deelnemers uit de buurt samenbrengen;
  • De activiteit is bekend gemaakt in de buurt;
  • Privéactiviteiten, familiefeesten, commerciële activiteiten of activiteiten met een promotioneel, politiek of religieus karakter en schoolfeesten vallen niet onder dit reglement;
  • Voor elke aanvraag moeten er minstens drie initiatiefnemers zijn die op verschillende adressen wonen in de betrokken straat of buurt in Ranst;
  • De buurt moet na de activiteit netjes achtergelaten worden.

Hoe aanvragen?

Van 6 maanden tot ten laatste 10 dagen voor de activiteit kan je via het e-loket een subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van datum waarop ze worden ingediend.

Elke buurt kan maximaal twee keer per kalenderjaar een subsidie van maximaal € 150 ontvangen. De subsidies worden verleend binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten. Ze is niet cumuleerbaar met andere subsidies van het gemeentebestuur voor hetzelfde evenement. 

Verloop procedure

Je ontvangt de subsidie van maximaal € 150 na voorlegging van facturen. De subsidie kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Dien de facturen ten laatste 30 dagen na de activiteit in bij de dienst Evenementen (Antwerpsesteenweg 43 of evenementen@ranst.be). Bij overschrijding van de vermelde termijn vervalt het recht op de subsidie.

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top