Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen - streekeigen soorten

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kan de subsie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert.
Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Je bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch, landschappelijk waardevol agrarisch of natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat en tenslotte in park-, bos-, buffer- of groengebied.

Je houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de keine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. 

Hoe aanvragen

Via het e-loket.

Kostprijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert. 

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina