Studietoelage

Inhoud

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden

Je moet aan 4 voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Je leeftijd maakt niet uit.

  1. Financiƫle voorwaarden
  2. Opleidingsvoorwaarden
  3. Nationaliteitsvoorwaarden 
  4. Procedurele voorwaarden

Ontvang je een studietoelage van de Vlaamse overheid dan betaal je minder studiegeld aan je onderwijsinstelling. Je ontvangt dan het bijna-beursstatuut. Je krijgt dan geen studietoelage, maar je betaalt minder inschrijvingsgeld aan je hogeschool of universiteit. 

Om het bijna-beursstatuut te krijgen, moet je sowieso een aanvraag voor een studietoelage indienen. 

Procedure

In het hoger onderwijs ben je als student zelf de rechthebbende van een eventuele studietoelage en ben je zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van het dossier. Je kan enkel als student je profiel instellen.

Zodra het dossier is opgestart, ontvang je een e-mail met de vraag om de dossiergegevens na te kijken, eventueel aan te vullen en te bevestigen. Zodra het dossier in behandeling is, houdt de dossierbehandelaar je op de hoogte.

Heb je hulp nodig bij het instellen van je profiel of bij het vervolledigen van je gegevens? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen..

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Financiële voordelen

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vind je op de website van Studietoelagen. Je kan er ook de maximale behandeltermijn van je dossier terugvinden. Als je het financieel moeilijk hebt, kan je bij de studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling een voorschot aanvragen op je studietoelage.

Meer info

www.studietoelagen.be

Naar top