Strategisch meerjarenplan 2020-2025

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat elke gemeente en OCMW een strategisch meerjarenplan moet opmaken zodat het lokaal bestuur vanuit een welbepaalde visie een lange termijn beleid kan uitstippelen.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, waarin de doelstellingen voor de periode van de huidige legislatuur zijn beschreven. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren lokaal beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Het strategisch meerjarenplan van Ranst is tot stand gekomen met ruime inbreng van de administratie en stakeholders. De prioriteiten werden door het college van burgemeester en schepenen bepaald rekening houdend met de budgettaire ruimte.

Dit document heeft een dynamisch karakter. Dit document heeft ook niet de pretentie om volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende deze legislatuur opdringen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd.

Openingsuren & contact

Dienst financiën

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 87

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina