Straatvinken: hoe gezond is het verkeer in jouw straat?

Vanaf nu kan je je inschrijven om op 20 mei 2020 tussen 17 en 18 uur in jouw straat het verkeer te tellen. Als burgers één uurtje tellen en een leefbaarheidsbevraging invullen, krijgen we een uniek inzicht in het verkeer en de leefbaarheid in de Vlaamse straten. Bij deze editie is het bovendien  weer extra uitkijken naar de impact van de coronamaatregelen. Tellen kan zonder risico voor de volksgezondheid.

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via een speciale tel-tool of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse. Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op een donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun straat beleven.Volgend telmoment gaat door op donderdag 20 mei 2021 van 17 tot 18 uur.

De resultaten van de vorige edities vind je hier.

Straatvinken is een samenwerking tussen de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven.

Het Straatvinken burgerwetenschapsproject spruit voort uit de engagementen in het Toekomstverbond, het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen sloten voor de mobiliteit en de leefbaarheid in de Antwerpse regio. De ondertekenaars van het Toekomstverbond verbonden zich in maart 2017 tot ambitieuze doelstellingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de drastische omslag naar een nieuwe mobiliteitsmix tegen 2030, een ‘modal split 50/50’. Dat betekent dat het aandeel autovervoer tegen dan afneemt van 70 procent nu tot maximaal 50 procent en het aandeel duurzame mobiliteit toeneemt van 30 procent tot minstens 50 procent.

Ook in het regeerakkoord 2019-2024 schuift de huidige Vlaamse regering ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50%.

Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Tellen in tijden van corona

Voor deze editie is het ook uitkijken naar wat de impact zal zijn van de coronamaatregelen. De telling houdt alvast geen gevaar in voor de volksgezondheid. Tellen hoeveel voetgangers, fietsers, trams, bussen, auto’s, bestel- en vrachtwagens er door je straat passeren, kan je immers individueel doen, desnoods van achter het raam van je kot.

Tel mee op donderdag 20 mei 2021 van 17 tot 18 uur

Jaarlijkse opvolging modal shift

Om wetenschappelijke analyses te maken over trends in de mobiliteit is het belangrijk dat er continuïteit is in de data, ook tijdens een apart jaar zoals we dit nu beleven. Door de volgehouden inspanningen van duizenden burgerwetenschappers zal het volgend jaar, bij de vierde editie, mogelijk zijn de eerste conclusies te trekken over de langetermijntrends in de noodzakelijke shift naar duurzaam verkeer en de beleving van de straat. 

De Vlaamse regering schuift in haar regeerakkoord 2019-2024 ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split, de verdeling van de gebruikte vervoermiddelen. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50%. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Uit de leefbaarheidsbevraging bij de editie van 2020 bleek al dat meer duurzaam verkeer in de straat een sterke invloed heeft op de tevredenheid van de inwoners. Tegelijk was het ook duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om de noodzakelijke modal shift te realiseren. Lees hier meer over de resultaten van de vorige twee edities.

Praktisch
Via www.straatvinken.be kan je je inschrijven om deel te nemen. De telling vindt plaats op donderdag 20 mei van 17 tot 18 uur. Deelnemers kunnen gebruikmaken van het papieren telformulier of de online teltool, die vanaf maandag 4 mei te vinden is op de website.

Schrijf je in via www.straatvinken.be

Straatvinken 2021

Deel deze pagina