Stemmen met volmacht

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die het geven van een volmacht verantwoorden.

Let op: een zorgvolmacht is niet geldig als bewijs van afwezigheid. 

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Medische redenenmedisch attest afgegeven door geneesheer
Omwille van beroepsredenen in het buitenlandattest afgegeven door de werkgever
Omwille van beroepsredenen niet tot aan het stembureau gerakenattest afgegeven door de werkgever
Schippers, marktkramers, kermisreizigersattest afgegeven door de burgemeester (op basis van gegeven in het rijksregister of op basis van voorgelegde bewijsstukken)
Vrijheidsberovingattest afgegeven door directie van de penitentiaire instelling 
Geloofsovertuigingattest afgegeven door de religieuze overheid
Studieredenenattest afgegeven door de directie van de onderwijsinstelling
Tijdelijk verblijf in het buitenlandattest afgegeven door de burgemeester of zijn afgevaardigde op voorwaarde dat de nodige bewijsstukken  (verklaring op eer is wettelijk niet meer mogelijk!)

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor meerdere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger);
 • de volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Hoe aanvragen

1. Vul de gegevens van jezelf in bij 'gegevens van de volmachtgever'

2. Vervolgens vul je de gegevens in van de volmachtkrijger (= persoon die voor jouw zal gaan stemmen)

3. Duid op de achterkant van het volmachtformulier de reden aan waarom je niet kan gaan stemmen. 

4. Teken allebei het formulier onderaan

Indien je niet kan gaan stemmen omdat je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent OF omdat je in het buitenland verblijft en hier bewijsstukken voor heeft moet je nog eerst langs het gemeentehuis om een bijkomend attest te bekomen dat de reden van uw afwezigheid bevestigd.

Op de dag van de verkiezingen brengt de volmachtkrijger eerst zijn eigen stem uit in zijn stemlokaal. Daarna gaat hij naar het stembureau dat op jouw uitnodigingsbrief vermeld staat.  Zorg ervoor dat hij zeker volgende documenten meeneemt:

 • de eigen uitnodigingsbrief
 • de eigen identiteitskaart
 • jouw uitnodigingsbrief
 • het volmachtformulier
 • de nodige bewijsstukken vastgeniet aan de volmacht

Lees hier meer over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • de eigen uitnodigingsbrief
 • de eigen identiteitskaart
 • jouw uitnodigingsbrief
 • het volmachtformulier
 • de nodige bewijsstukken vastgeniet aan de volmacht

Downloads

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top