Stemmen met volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 geldt een ander volmachtformulier!

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Ziektearts attesteert het volmachtformulier
omwille van beroepsredenen in het buitenlandwerkgever attesteert het volmachtformulier
omwille van beroepsredenen niet tot aan het stembureau gerakenwerkgever attesteert het volmachtformulier
activiteit als zelfstandigeburgemeester attesteert het volmachtformulier op basis van het voorgelegde ondernemingsnummer en de verklaring op eer
vrijheidsberovingdirectie van de penitentiaire instelling attesteert het volmachtformulier
deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengende organisator van de religieuze activiteit attesteert het volmachtformulier
studieredenende directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier
tijdelijk verblijf in het buitenlandde burgemeester of zijn afgevaardigde attesteert op het volmachtformulier op voorwaarde dat de nodige bewijsstukken of de verklaring op eer voorgelegd worden.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger);
  • de volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Hoe aanvragen

1. Eerst vul je een volmachtformulier deel I (gegevens van de volmachtgever) in. Je kan het volmachtformulier onderaan downloaden of gratis aanvragen bij jouw gemeentebestuur.

LET OP: druk het volmachtformulier voor minderjarigen en Europese burgers af in kleur, zodat de blauwe balk bovenaan duidelijk zichtbaar is en blijft!

2. Vervolgens laat je deel II (Reden en bevestiging) invullen door de aangestelde attesteerder.

3. Daarna geef je het volledig ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

4. Teken allebei het formulier onderaan

Op de dag van de verkiezingen brengt de volmachtkrijger eerst zijn eigen stem uit in zijn stemlokaal. Daarna gaat hij met het volmachtformulier en de eigen oproepingskaart naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Lees hier meer over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier;
  • zijn eigen identiteitskaart;
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger neemt best ook jouw oproepingsbrief mee om het juiste stembureau te vinden.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top