Stemmen bij verkiezingen

Inhoud

Op zondag 9 juni 2024 kiezen we een nieuw Europees Parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

Op zondag 13 oktober 2024 kiezen we een nieuwe gemeente- en provincieraad.

In Ranst zijn er 16 stembureaus, verdeeld over volgende locaties:

  • Gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’, Antwerpsesteenweg 43, Broechem
  • Gemeentelijke Basisschool ‘De Knipoog’, Schoolstraat 17, Ranst
  • Gemeentelijke Basisschool ‘De Driehoek’, Schildesteenweg 12, Oelegem
  • St-Jozefschool Emblem, Kloosterstraat 1, Emblem


Stemmen doe je in het stembureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief. De oproepingsbrief met al deze gegevens ontvang je uiterlijk 25 mei 2024 voor de verkiezingen van 9 juni 2024.  De andere oproepingsbrief zal ten laatste begin oktober in de brievenbus zitten.

De stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.

De informatie die hieronder volgt heeft betrekking op de verkiezingen van 9 juni 2024. 

De regelgeving voor de verkiezingen op 13 oktober 2024 verschilt met deze regelgeving (onder andere geen stemrecht voor - 18 jarigen en er is geen opkomstplicht meer) en zal na de verkiezingen van 9 juni 2024 gepubliceerd worden op deze pagina.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 16 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen.                     
  • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten

Procedure

Iedere persoon die op de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. Voor jongeren die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt is er geen opkomstplicht, zij mogen hun stem uitbrengen voor het Europese Parlement

Een EU-onderdaan (ook minderjarige onderdanen) of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal geregistreerd, is hij/zij verplicht te stemmen.

Wat meebrengen

  • oproepingsbrief
  • identiteitskaart
  • als je stemt met volmacht: het volmachtformulier en de oproepingsbrief van de persoon die jou volmacht heeft gegeven.

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Meer info

https://vlaanderenkiest.be/

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top