Stemmen bij verkiezingen

Inhoud

Op zondag 13 oktober 2024 kiezen we een nieuwe gemeente- en provincieraad.

In Ranst zijn er 16 stembureaus, verdeeld over volgende locaties:

  • Gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’, Antwerpsesteenweg 43, Broechem
  • Gemeentelijke Basisschool ‘De Knipoog’, Schoolstraat 17, Ranst
  • Gemeentelijke Basisschool ‘De Driehoek’, Schildesteenweg 12, Oelegem
  • St-Jozefschool Emblem, Kloosterstraat 1, Emblem

Stemmen doe je in het stembureau dat vermeld staat op je uitnodigingsbrief. De uitnodigingsbrief met al deze gegevens zal uiterlijk op 28 september 2024 verzonden worden voor de verkiezingen van 13 oktober 2024. 

De stembureaus zijn open van 8 tot 15 uur.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen.                     
  • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten

Procedure

Iedere persoon die op de kiezerslijst ingeschreven is, wordt uitgenodigd en mag zich aandienen in het stembureau. 

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. 

Wat meebrengen

  • uitnodigingsbrief
  • identiteitskaart
  • als je stemt met volmacht: het volmachtformulier met de nodige bewijsstukken en de uitnodigingsbrief van de persoon die jou volmacht heeft gegeven.

Uitzonderingen

Indien je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Meer info

https://vlaanderenkiest.be/

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top